kaballah

Cijfers zijn oeroude symbolen, die veel wijsheid in zich dragen. 8

In samenwerking met Joke Portegies heb ik een programmaatje ontwikkeld, dat laat zien wat de cijfers in geboortedatums en namen kunnen zeggen over iemands leven.

Bijvoorbeeld:

  • Wanneer geboortedata ingevoerd worden is dit een interactie op zielsniveau.
  • Wanneer voornamen ingevoerd worden is dit een interactie van persoonlijk ontmoeten.
  • Wanneer familienamen ingevoerd worden heeft dit te maken met de interactie van familiekarma’s.
  • Je kunt ook je eigen naam en b.v. de naam van het bedrijf waar je werkt gebruiken om inzicht te krijgen hoe je makkelijker met je werk omgaat.
  • Het is ook mogelijk om je geboortedatum en een datum in de toekomst in te vullen om zodoende inzicht te verwerven hoe jij die dag kunt gebruiken.
Datum (dd-mm-jj) of Naam:samenwerking
conflict
Iedere lijn/reeks is een levensperiode van 7 jaar, elk getal is dat waar je mee te maken krijgt.
Een 0 in een reeks betekent dat je je in deze periode iets eigen gemaakt hebt.
Als een bepaald cijfer in de hele reeks helemaal niet voorkomt, betekent het dat je dat aspect van het leven intuïtief kent.
Aan het eind van de berekening start men weer bovenaan met een periode van 7 jaar: een nieuwe reis door het leven.
Niet willen/kunnen herkennen van jezelf in de ander
Belofte en liefde zien als waarheid.
(de Lotus) Onschuld en onrecht zijn zuivere begrippen voorje. Je geeft de indruk nooit schuldig te kunnen zijn, hoewel je je vaak anders voelt.
iets
Het leven met elkaar aangaan.
(de Levenskunstenaar) Dit is niet je éérste leven hier, je hebt alles al een keer doorleeft. Je bent tot alles in staat wanneer je jezelf aangaat.
Belangrijk vinden wie de (levens)kennis heeft/bezit.
Inzien, de spiegel herkennen
(de Wijze) Je hebt een aangeboren gevoel om alles te kunnen overzien. Laat je niet verleiden tot pietluttigheden: hierdoor versluiert je open blik.
Alles willen kunnen overzien, overzicht willen.
Aanvaarding en liefde erkennen
(de Wetgever) Je bezit een perfect gevoel voor en kunt goed omgaan met verantwoordelijkheid. Soms geef je de indruk alle verantwoordelijkheid alleen te moeten dragen.
Waar ligt de verantwoording?
Oprechtheid
(de Buddha) Je bent iemand die innerlijke rust uitstraalt waar velen zich aan laven, toch maak je waarschijnlijk wel eens gebruik van je valkuil door alles onder jouw controle te laten bestaan.
Alsmaar zoeken naar (innerlijke) rust.
Waardering geven
(de Levenskunstenaar) Je weet het dagelijks leven een goede stabiele vorm te geven, hoewel je daar soms wel eens lang mee wacht.
Steeds waardering, begrip, voor je "maatschappelijke" positie vragen.
Samenwerking creëren.
(de Stimulator) Je bent een ondernemend en actief mens, enthousiast en daadkrachtig. Je vergeet wel eens dat er vermoeidheid bestaat, waardoor je jezelf daar ook in kan verliezen.
Alsmaar zoeken wat te doen en te zeggen, kan wrijving opleveren.
Harmonie bewerkstelligen.
(de Leermeester) Je blijft soms lang op twee of meer sporen zitten, omdat je niet echt een keuze hebt gemaakt. Toch kom je over of doe je alsof je geen twijfels kent. Terwijl je juist iemand bent die het principe van dualiteit volledig begrijpt en prachtig kan onderwijzen.
Teveel zoeken naar overeenstemming kan disharmonie geven.
Respect ontwikkelen.
(de Leider) Je bent iemand die véél meer aan kan dan hij denkt en wordt terecht gezien als leider. Je wilt jezelf in velerlei omstandigheden graag waarmaken, profileren. Je toetst situaties aan je eigen denken, opvattingen en aan je eigen gevoel voor verantwoordelijkheid
Er kan een soort machtsstrijd ontstaan door een onderwaardering naar jezelf.