Vooreind 8
5096 BC Hulsel
013 509 1610
Systemisch werk / (familie-)opstellingen


Systemisch werk gaat over leven in de ziel, vanuit diepere lagen. Uitgangspunt is dat mensen deel zijn van systemen (families of organisaties) die je kunt definiëren als lotsgemeenschappen op zoek naar evenwicht.

Daarbinnen heersen grondregels van liefde en verbinding: ieder heeft een eigen plek, er bestaat een basisorde (volgorde), er is een balans van geven en nemen en niemand wordt buitengesloten.

Symptomen van verstrikt raken in een systeem zijn te merken aan storingen in functioneren of communiceren.

In systemisch werk wordt aangenomen dat je deel uitmaakt van een groter geheel en de dynamiek hiervan. Er is kracht en tegenkracht, schuld en onschuld, licht en schaduw,....

Door aandacht voor de werkelijkheid wordt de orde en samenhang zichtbaar. Zonder oordeel, niet-handelend en door te nemen wat er is. Dit levert inzicht voor een volgende stap.