Vooreind 8
5096 BC Hulsel
013 509 1610
Praktijk


Persoonlijke coaching, gebruik makend van NLP, intuïtieve ontwikkeling, massages of in overleg een gecombineerde benadering.

  • Begeleiding van burn-out cliënten:
    . naar reïntegratie in werk - begeleiding in contact met betrokken werkgever en arbo-dienst (indien nodig)
    . in de privé-sfeer - contact met partner of gezinsleden of gezinzorgers

  • Begeleiding bij conflicten op het werk of school:
    . contact met betrokkenen tot men elkaar weer verstaat en tot goede afspraken kan komen

  • Begeleiding bij persoonlijke crisissituaties

  • Begeleiding bij loopbaanvraagstukken