Vooreind 8
5096 BC Hulsel
013 509 1610
Procedure
  • kennismakingsgesprek: stand van zaken doornemen, traject uitzetten, doelen formuleren

  • sessies volgens trajectplan (ongeveer anderhalf uur per keer), evaluaties tussentijds, eventueel bijstellen trajectplan

  • nazorg, tussentijds e-mailcontact mogelijk