Vooreind 8
5096 BC Hulsel
013 509 1610
Werkfilosofie
Wat ik zo mooi
vind aan mensen, is
dat ze altijd weten wat
belangrijk is aan de kwesties
die zich aandienen. De verwarring
zit hem vaak in het ontbreken
van overzicht of structuur,
waardoor de eigen kennis niet gewaardeerd wordt.

De structuur
begint voor mij bij
de eerste zin die wordt
gesproken, hoe onbelangrijk
die ook lijkt te zijn. Van daaruit
bouwt het plan zich op, totdat
hij aan het eind samenkomt
bij deze eerste zin, die daarmee alles
samenbindt.