Vooreind 8
5096 BC Hulsel
013 509 1610
Werkwijze


Je kunt leren alles bij jezelf waar te nemen, er naar te luisteren en te kijken, er plezier mee te beleven en er in te groeien.

Hart, hoofd en handen: je hele lichaam werkt samen om vorm te geven aan jouw leven.

  • Taal, als oppervlaktestructuur, laat iets weten van de dieptestructuur en geeft van daaruit ook vorm naar buiten toe. Met taal komt ook je intentie mee in de keuze van je woorden en in je intonatie. Tegelijk geeft je lichaam aan wat je eigenlijk wilt zeggen...
    • Schrijven als individuele uitingsvorm maakt je bewuster van dat wat eigenlijk door jou gecommuniceerd wil worden.

    • Schilderen en werken met klei daagt je uit tot vorm geven.

    • Dansen geeft je de kans jezelf te ervaren in de beweging en het ritme die muziek in je los kan werken.